Op deze pagina ziet u alle video’s van Kredietbank Limburg, zowel de door ons zelf gemaakte vlogs, video’s van Kredietbank Limburg in het nieuws en uitlegfilmpjes van MEE Nederland / Stimulansz.

Vlogs van Kredietbank Limburg

GUN JEZELF NIEUW UITZICHT

Hoe sneller je aanklopt bij Kredietbank Limburg als je geldproblemen hebt, hoe sneller je leven weer op de rails komt.

Budgetbeheer Maatwerk: van stress naar bloei

Voor mensen die het overzicht over hun geldzaken niet meer hebben, biedt de Kredietbank Budgetbeheer Maatwerk. Breekijzer spreekt erover met Madita Hochstenbach van de afdeling Bewindvoering en met mensen die dit traject al hebben doorlopen. Budgetbeheer Maatwerk is voor mensen voor wie Bewindvoering een te zware maatregel is. Voor de mensen in de video betekende het van stress naar bloei. Er valt een last van je schouders. Budgetbeheer Maatwerk is op vrijwillige basis. Wacht niet te lang. Loop gewoon binnen, de deuren staan open. De video duurt 4.11 minuten.

Snel kennismaken met Kredietbank Limburg?

Om u een beeld te geven van wie we zijn en wat de Kredietbank Limburg voor u kan doen hebben we een aantal vlogs gemaak. In deze eerste vlog komen verschillende medewerkers in beeld, en ziet u ons bezig tijdens hulpverleningsgesprek, cursus, coaching en in gesprek met de klant. Aandacht onder meer voor algemeen maatschappelijk werk, partners in welzijn, budget beheer maatwerk, het inloop spreekuur, cursus rondkomen met inkomen. De video duurt 6.22 minuten.

Theatervoorstelling tijdens 'De week van het geld' 2017

Eén van onze medewerkers, Serge neemt ons mee naar buurtcentrum De Oase in Sittard waar tijdens ‘De week van het Geld’ een theatervoorstelling werd opgevoerd voor kinderen van de basisscholen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma en wethouder Astrid Verblakt (gemeente Sittard-Geleen) waren daarbij aanwezig. Zij benoemen het belang van spelenderwijs leren om te gaan met geld en hoe de gemeente helpt om kinderen in gezinnen waar het moeilijk is, net zo goed te laten deelnemen aan schoolreizen, sport en muziek. De video duurt 2.03 minuten.

Netwerkbijeenkomst 'kansen voor kinderen en jongeren'

Breekijzer doet verslag van het netwerkevenement ‘Kansen voor kinderen en jongeren’ op 31 maart 2017 bij het Graaf Huyn College in Geleen. Hier worden door de Kredietbank Limburg, Partners in Welzijn en het Jongerenloket een aantal projecten gepresenteerd die het afgelopen jaar door en met jongeren in Sittard-Geleen zijn ontwikkeld. Een dag met veel aandacht voor preventie. Het levensverhaal van ervaringsdeskundige Alyza maakt veel indruk. De video duurt 4.13 minuten.

MEE-filmpjes: uitleg in simpele woorden

Een paar korte filmpjes waarin in eenvoudige taal onderwerpen rondom schulden en schuldhulpverlening worden uitgelegd.
De filmpjes zijn geproduceerd door MEE / Stimulansz en mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uw geldzaken op orde

Hoe houdt u uw geldzaken op orde? Door goed bij te houden wat u krijgt aan geld, en wat u uitgeeft. Om overzicht te houden kunt u ook gebruik maken van een app: daarin komen de vaste inkomsten en vaste lasten te staan, de incidentele kosten en ziet u wat u overhoudt. Dat bedrag kunt u bijvoorbeeld gebruiken als de wasmachine stuk gaat of als u op vakantie wilt. De video duurt 3.01 minuten.

Waar kan ik terecht voor hulp bij schulden?

Heeft u schulden en lukt het niet die zelf op te lossen? Zoek hulp. U kunt vragen aan een vriend of familielid, maar u kunt ook bij de gemeente vragen bij wie u terecht kunt voor hulp. De video duurt 2.44 minuten.

Wat is schuldhulpverlening? (1)

Heeft u schulden en heeft u de gemeente om hulp gevraagd? Dan kunt u in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. U wordt dan geholpen met het oplossen van schulden. In een gesprek zoekt u samen met een medewerker van de gemeente uit welke hulp voor u het geschiktst is. Het is belangrijk dat u zich aan de regels houdt en geen nieuwe schulden maakt. De video duurt 3.09 minuten.

Wat is schuldhulpverlening? (2)

Op welke manieren kan de gemeente helpen? Dat kan bijvoorbeeld met een schuldregeling. Deze duurt 3 jaar. Alle schuldeisers moeten instemmen met de regeling. Als dit niet lukt kan de gemeente kiezen voor stabilisatie. De gemeente helpt er dan voor te zorgen dat uw situatie niet slechter wordt. Er gelden regels waar u zich aan moet houden. De video duurt 3.07 minuten.

Het wettelijk traject

Als de gemeente u niet kan helpen, kunt u een verzoek doen aan de rechter. Bijvoorbeeld als schuldeisers niet akkoord gaan met een regeling. Als de rechter gaat helpen noemen we dit het wettelijk traject. U krijgt dan een gesprek bij de rechtbank over uw schulden en uw persoonlijke situatie. Ook kijkt men of u gemotiveerd bent om mee te werken. Als u dit traject ingaat krijgt u een bewindvoerder, en gaat u gedurende 3 jaar aflossen aan schuldeisers. Het is belangrijk dat u zich aan de regels houdt. De video duurt 3.19 minuten.

Kredietbank Limburg in het nieuws

De 'week van het geld' 2017

In de voorstelling leren de kinderen de waarde van geld, en dat je niet zo maar voor niks geld kunt krijgen. Staatssecretaris Klijnsma: “Je ziet dat kinderen op steeds jongere leeftijd met geldproblemen te maken krijgen. Ik kom kinderen tegen van een jaar of 15 die al zoveel schulden hebben opgebouwd door mobiele telefoon, door dingen te kopen op de pof. Hoe meer je van te voren leert over geld, hoe beter het is”. Bron: L1. De video duurt 0.53 minuten.

Schaam je niet, stap naar de Kredietbank

Jennifer met haar budgetcoach Richella van Kredietbank Limburg. Een aantal jaar terug ging het mis doordat de kinderopvangtoeslag niet op de goede plek terecht kwam. Dat in combinatie met ‘een gat in de hand’ had een flinke schuld als gevolg. Jennifer vond het best een stap om naar de Kredietbank te gaan. Dat geldt voor veel mensen. “Maar stap erover heen, er is veel mogelijk – schaam je niet, doe het gewoon!” Bron: L1. De video duurt 1.25 minuten.