Ze zouden hun best doen. En dat deden ze.

23.04.2019

Hoe lang ook de werkdagen die veteraan Joël Blanca maakte, voor zijn gezin leverde het bar weinig extra’s op. Schuld kwam op schuld. “Het enige waar ik nog aan kon denken was zoveel mogelijk binnenbrengen door nog harder te werken.” Een nieuw begin leek verder weg dan ooit, totdat ABP de schuldeisers rond de tafel bracht.

Over Joël
Leeftijd: 42 jaar
Huishouden: vrouw en drie kinderen
Missies: Kosovo (2000), Bosnië (2006), Afghanistan (2009)

“We hadden een paar jaar eerder ook al bewindvoering gehad, maar we kregen het toen niet op de rails. Alle toelagen, alles stopten we erin om de afspraken na te komen,
maar er viel niet tegenop te boksen. Ik was na zeventien jaar vertrokken bij Defensie. Een fatsoenlijke baan vinden lukte me niet. De bewindvoerder kwam met allerlei
verwijten, dat ik niet genoeg zou meewerken, dat de communicatie niet goed liep. Het kwam voor de rechter, deels kregen we gelijk, maar we werden failliet verklaard.”

Post verstoppen
“Dat het zover kwam, daar hebben mijn vrouw en ik allebei ons aandeel in gehad. We hadden zo onze manieren om de problemen te vermijden.”

Als militair voor de landmacht was ik heel veel weg, op uitzendingen en oefeningen. Daardoor had ik niet goed in
de gaten wat er eigenlijk thuis speelde.

“Mijn vrouw moest het maar zien op te lossen, en omdat zij het ook niet overzag ging ze de post verstoppen. Tot ik een keer thuis was en er deurwaarders op de stoep
stonden. Je komt erachter; zoveel schulden hebben we dus. Ik werkte in die tijd van vier uur ‘s nachts tot halfnegen ’s avonds op een bezemwagen bij snelwegreparaties.
Maar ook dat was niet genoeg. Ik kon niet meer, ik werd zo depressief. Mijn vrouw zei ook; ‘nu is het genoeg, je zoekt hulp’.”

Financiële rotzooi
“Ik was natuurlijk niet meer werkzaam bij Defensie, maar als veteraan kon ik toch bij het Veteranenloket terecht. Er kwam iemand langs om alle administratie op een rij te
zetten. In die gesprekken werd ook duidelijk dat veel van mijn klachten te maken hadden met de financiële rotzooi. Ik probeerde mezelf overeind te houden, maar het lukte
gewoon niet. Ze zeiden: ‘we gaan ons best voor jullie doen’. En dat deden ze. Bij ABP hebben ze toen samen met de kredietbank alle schulden – letterlijk alles – op een hoop
geveegd. Met de schuldeisers aan tafel hebben ze afgesproken; iedereen krijgt een deel en dan is het basta. Die onderhandelingen waren afgelopen zomer.”

Toen eenmaal bleek dat ze alles rond kregen; wat een mega-grote relief was dat.

”Elke maand houdt ABP nu een bedrag in op m’n invaliditeitspensioen om daarmee de hoofdschuld af te betalen.”

Budgetcursus
“Voor ons als gezin begint het weer als een normaal leven te voelen. Ik heb een baan gevonden en doordat de schuldeisers hebben afgesproken ‘we laten die mensen met
rust’ komen we niet meer voor verrassingen te staan. We hebben het goed overleefd met z’n tweeën. Maar wat een gesukkel is dat geweest joh, met ik weet niet hoeveel
brieven, deurwaarders en incasso’s. Systematisch werken, dat hebben we geleerd. Maandag komt er geld, dan gooien we eerst de tank van de auto vol en doen we met z’n
allen boodschappen. Je moet regels hebben en je daar ook aan houden. Dat willen we beter leren. Daarom hebben m’n vrouw en ik besloten een budgetcursus te doen,
zodat we straks onze eigen zaken kunnen regelen. Ik ben echt super, super blij met de kans die ABP en het Veteranenloket ons hebben gegeven om hier weer uit te komen.
Dwars door de schaamte heen moet je die kans dan wel grijpen; ogen dicht en gaan.”

Landelijke campagne Kom uit je schuld van start

13.06.2019

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10 keer zo hoog. Kom je eruit? lees verder

Medewerker Kredietbank vertelt over haar ervaringen met de 50 Gezinnen Aanpak

08.05.2019

In het project ‘50 Gezinnen Aanpak’ worden casussen aangepakt volgens de Maatwerk Klas. Een methodiek om gezinnen of personen met multiproblematiek te helpen naar meer regie in hun leven. Kenmerkend voor de Maatwerk Klas is dat een consulent samen met een gezin of persoon bepaalt wat nodig is. Melissa Reijnen, werkzaam voor Kredietbank Limburg, is een van de tien deelnemers aan het project. Zij vertelt over haar eerste ervaringen met de methodiek. lees verder

Blog: Even dweilen in de Week van het geld

08.05.2019

Het is inmiddels een traditie geworden: in de laatste week van maart is er extra aandacht voor het leren omgaan met geld, voor alle kinderen in Nederland. In de Week van het geld worden diverse initiatieven ontplooid om kinderen zo vroeg mogelijk te leren omgaan met geld. Een nobel en mooi initiatief, waar veel partijen aan meedoen. Ook mijn organisatie, Kredietbank Limburg, werkt eraan mee. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Het hele jaar door gebeurt dat bijvoorbeeld op de Money School. Natuurlijk moeten we financiële problematiek zoveel mogelijk aan de voorkant proberen te voorkomen. Desiderius Erasmus zei het al: voorkomen is beter dan genezen. Als kinderen opgroeien in een gezin waar veel stress is door schulden, dan zijn de gevolgen daarvan op latere leeftijd nog traceerbaar in de hersenen. lees verder

Nieuwsarchief