Ruud van den Tillaar nieuwe directeur Kredietbank Limburg

18.01.2017

Het dagelijks bestuur van de Kredietbank Limburg heeft besloten om de heer Ruud van den Tillaar per 16 januari 2017 te benoemen als nieuwe directeur.

Ruud van den Tillaar was vanaf 1994 tot en met 2013 werkzaam bij de gemeente Weert. In deze periode is hij 10 jaar directeur geweest van de sector Sociale Zaken. In de periode van 2014 tot en met 2016 was hij directeur van de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd in noord-oost Brabant. Daarnaast is hij actief in de vereniging voor directeuren van het sociale domein (Divosa). Hij is daar onder andere Dagelijks bestuurslid, voorzitter van de regio Zuid Nederland en voorzitter van de commissie effectiviteit en vakmanschap. Ruud van den Tillaar is ook voorzitter van de Raad van Advies voor de Beroepsvereniging van Klantmanagers (BvK).

Kredietbank Limburg is een maatschappelijke instelling voor hulp bij schulden. Zij komen in beeld als mensen een financieel probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen

Kredietbank Limburg heeft tot doel:

  • hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in maatschappelijke problemen zijn of kunnen komen, door middel van schuldhulpverlening;
  • hulp te verlenen aan burgers die zelf niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen, hetzij door middel van budgetbeheer, hetzij door middel van beschermingsbewind;
  • het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet, door middel van sociale kredietverlening.

Kredietbank Limburg is geen commerciële bank, maar een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen.

Landelijke campagne Kom uit je schuld van start

13.06.2019

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10 keer zo hoog. Kom je eruit? lees verder

Medewerker Kredietbank vertelt over haar ervaringen met de 50 Gezinnen Aanpak

08.05.2019

In het project ‘50 Gezinnen Aanpak’ worden casussen aangepakt volgens de Maatwerk Klas. Een methodiek om gezinnen of personen met multiproblematiek te helpen naar meer regie in hun leven. Kenmerkend voor de Maatwerk Klas is dat een consulent samen met een gezin of persoon bepaalt wat nodig is. Melissa Reijnen, werkzaam voor Kredietbank Limburg, is een van de tien deelnemers aan het project. Zij vertelt over haar eerste ervaringen met de methodiek. lees verder

Blog: Even dweilen in de Week van het geld

08.05.2019

Het is inmiddels een traditie geworden: in de laatste week van maart is er extra aandacht voor het leren omgaan met geld, voor alle kinderen in Nederland. In de Week van het geld worden diverse initiatieven ontplooid om kinderen zo vroeg mogelijk te leren omgaan met geld. Een nobel en mooi initiatief, waar veel partijen aan meedoen. Ook mijn organisatie, Kredietbank Limburg, werkt eraan mee. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Het hele jaar door gebeurt dat bijvoorbeeld op de Money School. Natuurlijk moeten we financiële problematiek zoveel mogelijk aan de voorkant proberen te voorkomen. Desiderius Erasmus zei het al: voorkomen is beter dan genezen. Als kinderen opgroeien in een gezin waar veel stress is door schulden, dan zijn de gevolgen daarvan op latere leeftijd nog traceerbaar in de hersenen. lees verder