Partners sociaal domein en woningcorporaties slaan handen in één

08.06.2016

Tijdig ingrijpen bij huurschulden

Sittard-Geleen, 7 juni 2016 - De gemeente, Partners in Welzijn, Kredietbank Limburg en de woningcorporaties ZOwonen, Woningbeheer Born Grevenbicht en Wonen Limburg hebben samen een convenant ondertekend ter voorkoming van uithuiszettingen in Sittard-Geleen. Partijen verplichten zich met het convenant tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid voor de hulp- en dienstverlening aan huurders met een huurachterstand. Het gaat daarbij om huurders waarbij sprake is van problematische schulden en/ of een uithuiszetting kan plaatsvinden. Dreigende uithuiszettingen van gezinnen met kinderen krijgen speciale aandacht.

De samenwerkingspartners bekrachtigen hiermee de bestaande samenwerking en voeren maandelijks overleg over casuïstiek en voortgang. Door de gebundelde kennis van alle deelnemende partijen kunnen signalen eerder gedeeld worden. Bovendien is het mogelijk vanuit een bredere optiek hulp en ondersteuning te bieden. “Iedere uithuiszetting is er één te veel. Deze problematiek kun je niet vanuit één discipline meer aanvliegen, in de samenwerking vind je juist de meerwaarde”, zegt wethouder Guyt (Wonen). In de samenwerkingsovereenkomst wordt gefocust op vroegsignalering. Binnen de schuldhulpverlening betekent dit het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om daarmee vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken. Wethouder Astrid Verblakt (Sociale Zaken): “We zien dat in het sociale domein schuldenproblematiek vaak onderdeel is van meervoudige problematiek bij mensen. Met het investeren in vroegsignalering willen we zo veel mogelijk voorkomen dat huur- en schuldenproblemen kunnen escaleren. Op de eerste plaats willen we het persoonlijk leed van mensen minimaliseren en ze vervolgens ook weer perspectief bieden. Met preventief beleid en vroegsignalering verminder je uiteindelijk ook de maatschappelijke kosten.” De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 2020.Tussendoor wordt het proces gemonitord en vinden er evaluaties plaats.

Fotobijschrift (van links naar rechts): Michiel Sluijsmans (Stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht, Wim Hazeu (Wonen Limburg), Wethouders Ruud Guyt en Astrid Verblakt (gemeente Sittard-Geleen), Marc Schats (Partners in Welzijn), Jantien Kuperus (Kredietbank Limburg) en Ron Steinbusch (ZOwonen) maken zich samen sterk om uithuiszettingen in Sittard-Geleen te voorkomen.