Kansen voor alle Kinderen - Sittard-Geleen

09.03.2018

Brochure Kansen voor alle Kinderen

Heeft u een laag inkomen en woont u in de Gemeente Sittard-Geleen? De Kansen voor alle kinderen-regeling biedt financiële ondersteuning aan ouders voor de kosten van school, sociale, sport en culturele activiteiten. Kijk hiervoor op de website van de Gemeente Sittard-Geleen: www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen

De gemeente Sittard-Geleen heeft onlangs een nieuwe regeling vastgesteld om nog meer kinderen te ondersteunen die opgroeien in armoede. Ouders, hulpverleners / intermediairs kunnen nu voor kinderen van 0 tot 18 jaar een tegemoetkoming aanvragen voor
schoolkosten en sociale activiteiten én voor sport en culturele activiteiten. Het is nu ook makkelijker om een dergelijke aanvraag te
doen omdat het op een centrale plek georganiseerd is. Er wordt nauw samengewerkt met het Jeugdsportfonds Limburg, het Jeugdcultuurfonds Limburg en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek.

De nieuwe regeling ‘Kansen voor alle kinderen’ biedt een brede benadering op het gebied van preventie, coaching en ondersteuning.
Inwoners en zeker ook de jongeren blijven actief bij deze aanpak betrokken. Er wordt ook aangesloten bij de aanpak in andere domeinen
waaronder jeugdzorg, sport, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Wethouder Verblakt (Sociale Zaken):’Dit is een forse uitbreiding ten opzichte van de vorige regeling: Meer mensen kunnen gebruik maken van groter aanbod. Zo kan nu ondersteuning geboden worden aan kinderen uit meer leeftijdscategorieën. En dat doen we, meer dan voorheen, samen met lokale initiatieven. En natuurlijk zorgen we ervoor dat we in gesprek blijven met de kinderen zelf. Over hoe we ze het beste kunnen bereiken en welke ondersteuning het meeste toegevoegde waarde biedt.’

Ook is de geboden ondersteuning duurzamer. Dus niet een eenmalig bedrag maar een ondersteuning die het kind ook op de langere termijn
helpt. Bijvoorbeeld door ondersteuning voor gezinnen door Buurtgezinnen, preventie door programma’s voor basisscholen en middelbare scholen, intensivering samenwerking fondsen en leergeld, ondersteunen van lokale initiatieven door netwerk ontwikkeling en financiële ondersteuning door nieuwe subsidiemogelijkheden.

De gemeente doet dit dus niet alleen, maar zorgt ervoor dat diverse betrokken organisaties elkaar kennen en goed met elkaar samenwerken. Zo heeft op 22 februari jongstleden een bijeenkomst met lokale initiatieven plaatsgevonden waarin partijen hebben gesproken over hoe zij elkaar beter kunnen leren kennen om voor de kinderen steeds een zo goed mogelijk op hun specifieke situatie afgestemde ondersteuning te bieden.

Deze presentatie kunt u hier inzien.

Klanten aan het woord

15.02.2019

Door een samenwerking tussen SVB en Kredietbank Limburg zijn Willy Loontjens en de familie Maas doorverwezen naar de Kredietbank in verband met hun financiële problemen. Zij delen hier hun ervaringen:  lees verder

Nieuwsarchief