Kansen voor alle Kinderen - Sittard-Geleen

09.03.2018

Brochure Kansen voor alle Kinderen

Heeft u een laag inkomen en woont u in de Gemeente Sittard-Geleen? De Kansen voor alle kinderen-regeling biedt financiële ondersteuning aan ouders voor de kosten van school, sociale, sport en culturele activiteiten. Kijk hiervoor op de website van de Gemeente Sittard-Geleen: www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen

De gemeente Sittard-Geleen heeft onlangs een nieuwe regeling vastgesteld om nog meer kinderen te ondersteunen die opgroeien in armoede. Ouders, hulpverleners / intermediairs kunnen nu voor kinderen van 0 tot 18 jaar een tegemoetkoming aanvragen voor
schoolkosten en sociale activiteiten én voor sport en culturele activiteiten. Het is nu ook makkelijker om een dergelijke aanvraag te
doen omdat het op een centrale plek georganiseerd is. Er wordt nauw samengewerkt met het Jeugdsportfonds Limburg, het Jeugdcultuurfonds Limburg en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek.

De nieuwe regeling ‘Kansen voor alle kinderen’ biedt een brede benadering op het gebied van preventie, coaching en ondersteuning.
Inwoners en zeker ook de jongeren blijven actief bij deze aanpak betrokken. Er wordt ook aangesloten bij de aanpak in andere domeinen
waaronder jeugdzorg, sport, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Wethouder Verblakt (Sociale Zaken):’Dit is een forse uitbreiding ten opzichte van de vorige regeling: Meer mensen kunnen gebruik maken van groter aanbod. Zo kan nu ondersteuning geboden worden aan kinderen uit meer leeftijdscategorieën. En dat doen we, meer dan voorheen, samen met lokale initiatieven. En natuurlijk zorgen we ervoor dat we in gesprek blijven met de kinderen zelf. Over hoe we ze het beste kunnen bereiken en welke ondersteuning het meeste toegevoegde waarde biedt.’

Ook is de geboden ondersteuning duurzamer. Dus niet een eenmalig bedrag maar een ondersteuning die het kind ook op de langere termijn
helpt. Bijvoorbeeld door ondersteuning voor gezinnen door Buurtgezinnen, preventie door programma’s voor basisscholen en middelbare scholen, intensivering samenwerking fondsen en leergeld, ondersteunen van lokale initiatieven door netwerk ontwikkeling en financiële ondersteuning door nieuwe subsidiemogelijkheden.

De gemeente doet dit dus niet alleen, maar zorgt ervoor dat diverse betrokken organisaties elkaar kennen en goed met elkaar samenwerken. Zo heeft op 22 februari jongstleden een bijeenkomst met lokale initiatieven plaatsgevonden waarin partijen hebben gesproken over hoe zij elkaar beter kunnen leren kennen om voor de kinderen steeds een zo goed mogelijk op hun specifieke situatie afgestemde ondersteuning te bieden.

Deze presentatie kunt u hier inzien.

Landelijke campagne Kom uit je schuld van start

13.06.2019

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10 keer zo hoog. Kom je eruit? lees verder

Medewerker Kredietbank vertelt over haar ervaringen met de 50 Gezinnen Aanpak

08.05.2019

In het project ‘50 Gezinnen Aanpak’ worden casussen aangepakt volgens de Maatwerk Klas. Een methodiek om gezinnen of personen met multiproblematiek te helpen naar meer regie in hun leven. Kenmerkend voor de Maatwerk Klas is dat een consulent samen met een gezin of persoon bepaalt wat nodig is. Melissa Reijnen, werkzaam voor Kredietbank Limburg, is een van de tien deelnemers aan het project. Zij vertelt over haar eerste ervaringen met de methodiek. lees verder

Blog: Even dweilen in de Week van het geld

08.05.2019

Het is inmiddels een traditie geworden: in de laatste week van maart is er extra aandacht voor het leren omgaan met geld, voor alle kinderen in Nederland. In de Week van het geld worden diverse initiatieven ontplooid om kinderen zo vroeg mogelijk te leren omgaan met geld. Een nobel en mooi initiatief, waar veel partijen aan meedoen. Ook mijn organisatie, Kredietbank Limburg, werkt eraan mee. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Het hele jaar door gebeurt dat bijvoorbeeld op de Money School. Natuurlijk moeten we financiële problematiek zoveel mogelijk aan de voorkant proberen te voorkomen. Desiderius Erasmus zei het al: voorkomen is beter dan genezen. Als kinderen opgroeien in een gezin waar veel stress is door schulden, dan zijn de gevolgen daarvan op latere leeftijd nog traceerbaar in de hersenen. lees verder

Nieuwsarchief