Kansen voor alle Kinderen - Sittard-Geleen

09.03.2018

Brochure Kansen voor alle Kinderen

Heeft u een laag inkomen en woont u in de Gemeente Sittard-Geleen? De Kansen voor alle kinderen-regeling biedt financiële ondersteuning aan ouders voor de kosten van school, sociale, sport en culturele activiteiten. Kijk hiervoor op de website van de Gemeente Sittard-Geleen: www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen

De gemeente Sittard-Geleen heeft onlangs een nieuwe regeling vastgesteld om nog meer kinderen te ondersteunen die opgroeien in armoede. Ouders, hulpverleners / intermediairs kunnen nu voor kinderen van 0 tot 18 jaar een tegemoetkoming aanvragen voor
schoolkosten en sociale activiteiten én voor sport en culturele activiteiten. Het is nu ook makkelijker om een dergelijke aanvraag te
doen omdat het op een centrale plek georganiseerd is. Er wordt nauw samengewerkt met het Jeugdsportfonds Limburg, het Jeugdcultuurfonds Limburg en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek.

De nieuwe regeling ‘Kansen voor alle kinderen’ biedt een brede benadering op het gebied van preventie, coaching en ondersteuning.
Inwoners en zeker ook de jongeren blijven actief bij deze aanpak betrokken. Er wordt ook aangesloten bij de aanpak in andere domeinen
waaronder jeugdzorg, sport, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Wethouder Verblakt (Sociale Zaken):’Dit is een forse uitbreiding ten opzichte van de vorige regeling: Meer mensen kunnen gebruik maken van groter aanbod. Zo kan nu ondersteuning geboden worden aan kinderen uit meer leeftijdscategorieën. En dat doen we, meer dan voorheen, samen met lokale initiatieven. En natuurlijk zorgen we ervoor dat we in gesprek blijven met de kinderen zelf. Over hoe we ze het beste kunnen bereiken en welke ondersteuning het meeste toegevoegde waarde biedt.’

Ook is de geboden ondersteuning duurzamer. Dus niet een eenmalig bedrag maar een ondersteuning die het kind ook op de langere termijn
helpt. Bijvoorbeeld door ondersteuning voor gezinnen door Buurtgezinnen, preventie door programma’s voor basisscholen en middelbare scholen, intensivering samenwerking fondsen en leergeld, ondersteunen van lokale initiatieven door netwerk ontwikkeling en financiële ondersteuning door nieuwe subsidiemogelijkheden.

De gemeente doet dit dus niet alleen, maar zorgt ervoor dat diverse betrokken organisaties elkaar kennen en goed met elkaar samenwerken. Zo heeft op 22 februari jongstleden een bijeenkomst met lokale initiatieven plaatsgevonden waarin partijen hebben gesproken over hoe zij elkaar beter kunnen leren kennen om voor de kinderen steeds een zo goed mogelijk op hun specifieke situatie afgestemde ondersteuning te bieden.

Deze presentatie kunt u hier inzien.

Klanten aan het woord over de 'Mijn KBL" omgeving

31.03.2021

Sinds een aantal maanden hebben wij een nieuwe persoonlijke digitale omgeving: Mijn KBL. Met Mijn KBL kun je altijd, dus wanneer je maar wilt, online de status van jouw budgetbeheerrekening bij de Kredietbank Limburg volgen. Niemand anders kan jouw gegevens zien, deze zijn alleen voor jou toegankelijk. Twee klanten delen graag hun ervaring over Mijn KBL:  lees verder

Digitale omgeving 'Mijn KBL'

09.02.2021

Beste klant, Op dit moment ontvang je elke maand een bankafschrift van ons via de post of mail. Wij begrijpen dat het prettig voor je kan zijn om beter op de hoogte te zijn van de situatie van jouw rekening. Wij hebben daarom een nieuwe persoonlijke digitale omgeving (portal) ontwikkeld: Mijn KBL. Met Mijn KBL kun je altijd, dus wanneer je maar wilt, online de status van jouw budgetbeheerrekening bij de Kredietbank Limburg volgen. Niemand anders kan jouw gegevens zien, deze zijn alleen voor jou toegankelijk. Op vrijdag 22 januari zijn wij begonnen met het versturen van brieven naar onze klanten die gebruik maken van budgetbeheer en budgetbeheer maatwerk. In deze brief vertellen wij over de nieuwe persoonlijke digitale omgeving Mijn KBL. Wij vragen in deze brief ook om jouw e-mailadres en mobiele nummer te sturen naar Daphne Rijstenberg. Daphne is als medewerker van Kredietbank Limburg de contactpersoon voor Mijn KBL. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Daphne Rijstenberg, telefoonnummer 088-101 9898. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.  lees verder

Nieuwsbrief Corona

21.04.2020

Hulp bij geldzorgen Het zijn aparte tijden. Sommige mensen verliezen hun baan, zelfstandigen raken zonder werk en het kan zo maar zijn dat het geld opraakt. Ga niet meteen geld lenen! Zoek hulp bij je gemeente voor ondersteuning bij het kunnen rondkomen. Als je al geld tekort kwam en al in de schulden bent geraakt, dan kunnen wij je helpen. We doen dat graag voor je. In deze nieuwsbrief krijg je informatie waar je naar toe kunt voor hulp of ondersteuning.  lees verder

Nieuwsarchief