Inloopspreekuur regio Sittard-Geleen

07.01.2016

Inwoners van Sittard-Geleen zijn welkom voor een adviesgesprek, ook zonder afspraak. Elke ochtend van 9.00-12.00 uur kunnen mensen binnenlopen voor advies. Vooraf een afspraak maken kan ook en het voorkomt wachttijd. Het advies kan over vragen gaan zoals:

  • Heeft u te maken met een klein aantal betalingsachterstanden en het bedrag is niet zo hoog. Is een aanvraag schuldregeling dan wel nodig? Wat kan ik zelf doen?
  • U heeft een brief van een incassobureau ontvangen over een betalingsachterstand. Kan het incassobureau beslag leggen op uw huisraad?
  • Uw ex-partner werkt niet mee aan het oplossen van de schulden. Bent u dan toch verantwoordelijk voor alle schulden?
  • U heeft een dreigende huurschuld, kan Kredietbank Limburg snel hulp bieden?
  • Gaat het oplossen van schulden altijd samen met budgetbeheer (Kredietbank beheert dan uw huishoudbudget) of beschermingsbewind (Kredietbank beheert alle financiële zaken met toestemming van de rechtbank).
  • Heeft u extra budget nodig voor een noodzakelijke en nuttige uitgave? Een krediet is misschien een oplossing.
  • Als in het adviesgesprek blijkt dat u hulp van een andere organisatie nodig heeft willen we u graag verwijzen.

Bij het inloopspreekuur reserveren we 15 minuten voor een advies. U kunt bij onze balie een adviesgesprek reserveren voor een moment dat voor u uitkomt.

Het inloopspreekuur houden we in ons gebouw:

Markt 1-A in Geleen, telefoon: 045-560 57 05

Kansen voor alle Kinderen - Sittard-Geleen

09.03.2018

De gemeente Sittard-Geleen heeft onlangs een nieuwe regeling vastgesteld om nog meer kinderen te ondersteunen die opgroeien in armoede. Ouders, hulpverleners / intermediairs kunnen nu voor kinderen van 0 tot 18 jaar een tegemoetkoming aanvragen voor schoolkosten en sociale activiteiten én voor sport en culturele activiteiten. Het is nu ook makkelijker om een dergelijke aanvraag te doen omdat het op een centrale plek georganiseerd is. Er wordt nauw samengewerkt met het Jeugdsportfonds Limburg, het Jeugdcultuurfonds Limburg en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek.  lees verder