Inloopspreekuur regio Sittard-Geleen

07.01.2016

Inwoners van Sittard-Geleen zijn welkom voor een adviesgesprek, ook zonder afspraak. Elke ochtend van 9.00-12.00 uur kunnen mensen binnenlopen voor advies. Vooraf een afspraak maken kan ook en het voorkomt wachttijd. Het advies kan over vragen gaan zoals:

  • Heeft u te maken met een klein aantal betalingsachterstanden en het bedrag is niet zo hoog. Is een aanvraag schuldregeling dan wel nodig? Wat kan ik zelf doen?
  • U heeft een brief van een incassobureau ontvangen over een betalingsachterstand. Kan het incassobureau beslag leggen op uw huisraad?
  • Uw ex-partner werkt niet mee aan het oplossen van de schulden. Bent u dan toch verantwoordelijk voor alle schulden?
  • U heeft een dreigende huurschuld, kan Kredietbank Limburg snel hulp bieden?
  • Gaat het oplossen van schulden altijd samen met budgetbeheer (Kredietbank beheert dan uw huishoudbudget) of beschermingsbewind (Kredietbank beheert alle financiële zaken met toestemming van de rechtbank).
  • Heeft u extra budget nodig voor een noodzakelijke en nuttige uitgave? Een krediet is misschien een oplossing.
  • Als in het adviesgesprek blijkt dat u hulp van een andere organisatie nodig heeft willen we u graag verwijzen.

Bij het inloopspreekuur reserveren we 15 minuten voor een advies. U kunt bij onze balie een adviesgesprek reserveren voor een moment dat voor u uitkomt.

Het inloopspreekuur houden we in ons gebouw:

Markt 1-A in Geleen, telefoon: 045-560 57 05

Landelijke campagne Kom uit je schuld van start

13.06.2019

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10 keer zo hoog. Kom je eruit? lees verder

Medewerker Kredietbank vertelt over haar ervaringen met de 50 Gezinnen Aanpak

08.05.2019

In het project ‘50 Gezinnen Aanpak’ worden casussen aangepakt volgens de Maatwerk Klas. Een methodiek om gezinnen of personen met multiproblematiek te helpen naar meer regie in hun leven. Kenmerkend voor de Maatwerk Klas is dat een consulent samen met een gezin of persoon bepaalt wat nodig is. Melissa Reijnen, werkzaam voor Kredietbank Limburg, is een van de tien deelnemers aan het project. Zij vertelt over haar eerste ervaringen met de methodiek. lees verder

Blog: Even dweilen in de Week van het geld

08.05.2019

Het is inmiddels een traditie geworden: in de laatste week van maart is er extra aandacht voor het leren omgaan met geld, voor alle kinderen in Nederland. In de Week van het geld worden diverse initiatieven ontplooid om kinderen zo vroeg mogelijk te leren omgaan met geld. Een nobel en mooi initiatief, waar veel partijen aan meedoen. Ook mijn organisatie, Kredietbank Limburg, werkt eraan mee. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Het hele jaar door gebeurt dat bijvoorbeeld op de Money School. Natuurlijk moeten we financiële problematiek zoveel mogelijk aan de voorkant proberen te voorkomen. Desiderius Erasmus zei het al: voorkomen is beter dan genezen. Als kinderen opgroeien in een gezin waar veel stress is door schulden, dan zijn de gevolgen daarvan op latere leeftijd nog traceerbaar in de hersenen. lees verder