Deelnemer Melissa Reijnen vertelt over haar ervaringen met de 50 Gezinnen Aanpak

08.05.2019

Deelnemer Melissa Reijnen vertelt over haar ervaringen met de 50 Gezinnen Aanpak
“Benieuwd hoe we straks doorpakken naar een oplossing op maat”

In het project ‘50 Gezinnen Aanpak’ worden casussen aangepakt volgens de Maatwerk Klas. Een methodiek om gezinnen of personen met multiproblematiek te helpen naar meer regie in hun leven. Kenmerkend voor de Maatwerk Klas is dat een consulent samen met een gezin of persoon bepaalt wat nodig is. Melissa Reijnen, werkzaam voor Kredietbank Limburg, is een van de tien deelnemers aan het project. Zij vertelt over haar eerste ervaringen met de methodiek.

Tweede trainingsdag
Vorige week donderdag nam Melissa deel aan de tweede trainingsdag van de Maatwerk Klas. De methodiek wordt gegeven door het Instituut voor Publieke Waarden. Het leert deelnemers hoe ze samen met een gezin of persoon tot een doorbraak kunnen komen om hun situatie te verbeteren.

Melissa: “Voor deze maatwerkklas heb ik de casus van een jongeman van 28 jaar ingebracht. Hij kwam bij mij terecht omdat hij een oplossing zocht voor zijn schulden.” Maar er bleek veel meer aan de hand te zijn. “Zeven jaar geleden ging het mis nadat zijn moeder overleed. Hij raakte verslaafd aan drugs, zijn heao-studie maakte hij niet af en ook kwam hij door agressief gedrag met justitie in aanraking.”

Alternatief zoeken
Toen hij ook zijn studio van het Leger des Heils dreigde kwijt te raken door zijn gedrag, besloot Melissa met hulp van andere professionals op zoek te gaan naar een alternatief. “Hij dreigde op straat terecht te komen, terwijl hij net zijn leven financieel weer enigszins op orde had. Door een erfenis had hij zijn schulden afgelost en hij wilde heel graag gaan werken aan zijn toekomst: hij dacht aan dagbesteding of een opleiding waarmee hij uiteindelijk weer werk en een eigen woning zou kunnen krijgen. Een uithuiszetting zou de problemen weer verergeren en ook financiële consequenties hebben.”

Huisvesting
Melissa klopte voor hulp aan bij een collega van bijzondere bijstand die haar tipte om een woning te zoeken via de Zonnewende. Daar was voor hem een tijdelijke plek beschikbaar. “Nu kijk ik met een nuggersconsulent of we ook een vorm van dagbesteding kunnen organiseren, zodat hij weer terug regelmaat ervaart. In samenwerking met het project wordt ook gekeken naar eigen huisvesting via de gemeente.”

Plan van aanpak
Ook heeft Melissa de jongeman zelf aan het werk gezet: “Wat wil hij? Hoe ziet hij zijn toekomst? Daarvoor heeft hij met ondersteuning vanuit het project een plan van aanpak voor geschreven van twee A4 waarbij hij vooral aangeeft dat hij zijn verslaving wil aanpakken en zelfstandig wil wonen. Tegelijk geeft hij duidelijk aan dat hij daar lichte ondersteuning bij nodig heeft vanwege zijn gedrag. Door het plan ervaart hij dat er iemand achter hem staat en beseft hij dat het belangrijk is om aan zijn eigen toekomst te werken. Hij heeft weer het gevoel gekregen dat hij en zijn wensen centraal staan.” Het plan is door de projectleider van IPW in een maatwerkplan gegoten.

“Ik ben benieuwd hoe in de toekomst professionals zodanig kunnen samenwerken dat dit ten dienste kan staan van een cliënt en zijn ondersteuningsbehoefte. Vaak zie je dat professionals op hun eigen eiland blijven werken, vasthoudend aan regels terwijl we samen met de klant het verschil kunnen maken”, besluit Melissa.

Landelijke campagne Kom uit je schuld van start

13.06.2019

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10 keer zo hoog. Kom je eruit? lees verder

Medewerker Kredietbank vertelt over haar ervaringen met de 50 Gezinnen Aanpak

08.05.2019

In het project ‘50 Gezinnen Aanpak’ worden casussen aangepakt volgens de Maatwerk Klas. Een methodiek om gezinnen of personen met multiproblematiek te helpen naar meer regie in hun leven. Kenmerkend voor de Maatwerk Klas is dat een consulent samen met een gezin of persoon bepaalt wat nodig is. Melissa Reijnen, werkzaam voor Kredietbank Limburg, is een van de tien deelnemers aan het project. Zij vertelt over haar eerste ervaringen met de methodiek. lees verder

Blog: Even dweilen in de Week van het geld

08.05.2019

Het is inmiddels een traditie geworden: in de laatste week van maart is er extra aandacht voor het leren omgaan met geld, voor alle kinderen in Nederland. In de Week van het geld worden diverse initiatieven ontplooid om kinderen zo vroeg mogelijk te leren omgaan met geld. Een nobel en mooi initiatief, waar veel partijen aan meedoen. Ook mijn organisatie, Kredietbank Limburg, werkt eraan mee. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Het hele jaar door gebeurt dat bijvoorbeeld op de Money School. Natuurlijk moeten we financiële problematiek zoveel mogelijk aan de voorkant proberen te voorkomen. Desiderius Erasmus zei het al: voorkomen is beter dan genezen. Als kinderen opgroeien in een gezin waar veel stress is door schulden, dan zijn de gevolgen daarvan op latere leeftijd nog traceerbaar in de hersenen. lees verder

Nieuwsarchief