Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Samen werken we aan een oplossing.

weer grip krijgen op uw financiële situatie

Heeft u serieuze financiële problemen en weet u niet meer hoe u eruit kunt komen? Stapelen de schulden zich op en heeft u geen overzicht meer? U bent niet de eerste en zeker niet de enige die dat overkomt. En geloof ons: het kan iedereen overkomen.

Het is in elk geval heel belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen en samen met Kredietbank Limburg te werken aan een oplossing. Zo kunt u voorkomen dat er nog meer schulden bijkomen en u de vaste lasten als huur, energienota, telefoon en andere kosten niet meer kunt betalen. Dankzij de schuldhulpverlening van Kredietbank Limburg krijgt u weer grip op uw financiële situatie en kunt u binnenkort weer met een gerust(er) hart de toekomst in.

Trajectplan opstellen

Als u bij Kredietbank Limburg aanklopt voor hulp, is de eerste stap dat we met u kijken naar uw financiële situatie. Wat is uw inkomen? Welke schulden heeft u? Hoe moet u deze aflossen? We kijken ook naar de vaste lasten die u heeft en wat u kunt doen om uw uitgaven te beperken en uw inkomsten te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van huur- of zorgtoeslag en het laten kwijt schelden van gemeentelijke belastingen. Als dat allemaal is gebeurd stellen we samen een plan op. Dat noemen we een Trajectplan. Hierin leggen we het pad vast dat u tijdens het schuldhulpverleningstraject doorloopt.

Regeling

Met uw schuldeisers, de mensen die nog geld van u krijgen, bemiddelen we over uw schulden. Als ze meewerken met de afspraken die we voorstellen om de schuld af te lossen is er sprake van een geslaagde schuldregeling. Die handelen we op de voorgestelde wijze af. Gaan uw schuldeisers niet akkoord met het voorgestelde traject dan moeten we de rechter vragen in te grijpen. Daarvoor moeten we een aanvraag doen voor schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechter gaat dan ook nog een keer naar uw omstandigheden kijken. Wij zorgen voor de verklaring die u bij de rechter nodig heeft.

Kredietbank Limburg biedt twee vormen voor Schuldhulpverlening: schuldbemiddeling en schuldsanering.

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling proberen wij met u en uw schuldeisers afspraken te maken. Hiervoor kijken we eerst naar uw schuldsituatie. Dus: hoeveel schuld u heeft en bij wie. Daarna wordt gekeken wat u maandelijks voor de aflossing kunt missen. Dat bedrag wordt dan ingezet om uw schulden terug te betalen. Kredietbank Limburg probeert vervolgens een regeling te treffen met al uw schuldeisers. Daarbij houden wij rekening met zowel uw belangen als die van de schuldeisers. Drie jaar lang wordt van u een maximale inspanning verwacht. Alles wat u eventueel meer verdient, wordt ook gebruikt om de schuldeisers af te lossen. We vragen aan uw schuldeisers dat zij in ruil daarvoor geen rente berekenen over uw schuld, geen deurwaarder meer sturen en na 3 jaar het restant kwijtschelden.

Schuldsanering

Bij schuldsanering leent u in een keer een bedrag van Kredietbank Limburg. Met dit bedrag kunnen al uw schulden worden afgelost. U heeft vanaf dat moment alleen nog met de Kredietbank te maken, bij wie u de lening verder aflost. De looptijd van zo’n saneringskrediet is meestal 36 maanden. Een saneringskrediet met een langere looptijd komt ook voor. U mag gedurende de aflossingsperiode absoluut geen nieuwe schulden maken.

Goed om te weten is dat we bij schuldbemiddeling en schuldsanering er ook aan werken om schulden in de toekomst te voorkomen. Dat kan door individuele budgetbegeleiding of door het volgen van een cursus. Zo leert u weer verantwoord met uw geld om te gaan.

heeft u VRAGEN?
neem gerust contact met ons op

Bij vragen kunt u bellen met Kredietbank Limburg. We zijn bereikbaar elke werkdag van 9 tot 16 uur op nummer:
088 - 101 9999. U kunt ons ook een mail sturen: info@kblb.nl.

Uitgebreide contact info >

Download de folder Schuldhulpverlening >

wie doet wat?

SCHULDBEMIDDELING

Wat doet kredietbank limburg?

Bij een schuldbemiddeling proberen we met u en uw schuldeisers afspraken te maken.

 • We kijken samen met u naar uw persoonlijke situatie: uw inkomsten en uitgaven en welke schulden u heeft.
 • We leggen het proces van de schuldhulpverlening vast in een zogenaamd trajectplan.
 • We bemiddelen tussen u en uw schuldeisers om te komen tot een geslaagde regeling
 • Mocht een regeling met de schuldeisers niet lukken, dan helpen we u bij de vraag aan de rechter om naar uw omstandigheden te kijken en zorgen dat u daarvoor de benodigde verklaring heeft.

Wat doet u?

Van uw wordt een maximale inspanning verwacht. Alles wat u eventueel meer gaat verdienen wordt ook gebruikt om de schuldeisers af te lossen.

 • U verzamelt alle informatie die te maken heeft met uw geldzaken: salarisstroken, uitkeringsoverzichten, bankafschriften, overzicht van toeslagen, overzichten van uw woonlasten, de water- en energienota's, de nota van uw ziektekostenverzekering, rekeningen van andere belangrijke verzekeringen en alle informatie over andere bedrijven en instellingen waar u schulden heeft.
 • U stelt samen met Kredietbank Limburg een trajectplan op.
 • U maakt geen nieuwe schulden.
 • U heeft aandacht voor uw financiële problemen en doet er alles aan om de oorzaak van de problemen weg te nemen.
 • U bent gemotiveerd, u zet zich persoonlijk in om van het trajectplan een succes te maken.
wie doet wat?

SCHULDSANERING

WAT DOET KREDIETBANK LIMBURG?

Bij schuldsanering nemen wij de schuld van uw schuldeisers over. Wij worden dan uw schuldeiser.

 • We kijken samen met u naar uw persoonlijke situatie: uw inkomsten en uitgaven en welke schulden u heeft.
 • We lenen u het schuldbedrag in een keer om uw schulden af te lossen.

Wat doet u?

Binnen 3 jaar lost u uw schuld aan ons af.

 • U verzamelt alle informatie die te maken heeft met uw geldzaken: salarisstroken, uitkeringsoverzichten, bankafschriften, overzicht van toeslagen, overzichten van uw woonlasten, de water- en energienota's, de nota van uw ziektekostenverzekering, rekeningen van andere belangrijke verzekeringen en alle informatie over andere bedrijven en instellingen waar u schulden heeft.
 • U lost het saneringskrediet bij Kredietbank Limburg af in (meestal) 36 maanden.
 • U maakt geen nieuwe schulden.
 • U heeft aandacht voor uw financiële problemen en doet er alles aan om de oorzaak van de problemen weg te nemen.
KBL-Lucienne-Bertrand-110.jpg

LUCIENNE BERTRAND

Medewerker Kredietbank Limburg

U maakt een afspraak met Kredietbank Limburg, waarin we onder meer aandacht besteden aan de volgende vragen:

 • Welke schulden heeft u en welke aflossingen moet u betalen?
 • Hoe zijn de schulden ontstaan?
 • Wat is uw (gezamenlijk) inkomen?
 • Wat zijn uw maandelijkse vaste lasten en overige uitgaven?

Ook kijken we naar mogelijkheden om te bezuinigen en of u misschien uw inkomsten kunt vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de hoogte en oorzaak van de schulden, geven wij u informatie over wat voor u de mogelijkheden zijn. Als u besluit een traject te doorlopen, leggen wij dit vast in een trajectplan. Het kan ook gebeuren dat we u verwijzen naar een andere hulpverleningsinstelling.

Aan schuldhulpverlening zijn voor u geen kosten verbonden. We verwachten wel dat u zich houdt aan de afspraken die Kredietbank Limburg met u maakt.

U kunt ons op werkdagen van 9 tot 12 uur bereiken op het volgende nummer: 088-101 99 99