Bent u niet meer in staat zelf uw financiën te beheren? Dan nemen we dat van u over.

UW FINANCIËN DOOR EEN ANDER LATEN BEHEREN

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand in uw omgeving voor wie dit geldt? Dan is Beschermingsbewind misschien een uitkomst. Als u onder beschermingsbewind komt, dan wijst de rechter een bewindvoerder aan die uw inkomsten beheert en die ervoor zorgt dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Hij zorgt er ook voor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen, om te voorkomen dat anderen misbruik van uw situatie kunnen maken.

Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. Dit doet Kredietbank Limburg voor u. U heeft daarbij geen advocaat nodig. De kantonrechter beslist of Beschermingsbewind nodig is. Als dat zo is, kan Kredietbank Limburg uw bewindvoerder worden.

Budgetbeheer maatwerk

Naast Beschermingsbewind biedt Kredietbank Limburg als alternatief de dienst Budgetbeheer Maatwerk aan. Dat is een tijdelijke vorm van inkomensondersteuning. Anders dan bij andere vormen van budgetbeheer, is het uitgangspunt hierbij dat u nauw betrokken bent bij het weer zelfstandig beheren van uw financiën. Hoeveel ondersteuning u nodig heeft hangt af van hoe goed u uzelf kunt redden. Alles wat u zelf kunt doen, doet u zelf.

heeft u VRAGEN?
neem gerust contact met ons op

Bij vragen kunt u bellen met Kredietbank Limburg. We zijn bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17 uur op nummer:
088 - 101 99 99. U kunt ons ook een mail sturen: info@kblb.nl.

Uitgebreide contact info >

Download de folder Beschermingsbewind

Wie doet wat?

Beschermingsbewind

WAT DOET KREDIETBANK LIMBURG?

 • Wij vragen voor u beschermingsbewind aan bij de kantonrechter.
 • Wij geven aan alle instanties waar u mee te maken heeft door dat u bij Kredietbank Limburg onder bewind staat.
 • Wij vragen hen ook brieven voortaan naar ons toe te sturen.
 • Zodra wij uw inkomen ontvangen, zorgen wij ervoor dat hiervan al uw vaste lasten worden betaald.
 • We vragen voorzieningen voor u aan. Hierbij kunt u denken aan (bijzondere) bijstand of huur- en zorgtoeslag.
 • We verzorgen wij uw belastingaangifte en vragen wij kwijtschelding aan voor gemeentebelastingen.
 • Heeft u schulden, dan proberen wij hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een schuldregeling.
 • Wij proberen uitstel te krijgen als huisuitzetting dreigt of afsluiting van gas, elektra of water.
 • We zorgen ervoor dat u alle noodzakelijke verzekeringen heeft.
 • Kortom, wij verzorgen uw gehele financiële administratie.
 • Kredietbank Limburg staat onder toezicht van de rechtbank. Als uw bewindvoerder moeten wij jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

WAT DOET U?

 • U heeft een intakegesprek bij Kredietbank Limburg.
 • Als de rechtbank de aanvraag goedkeurt, maken we samen een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven en stellen op basis daarvan een budgetplan op.
 • U ontvangt iedere week leefgeld op uw eigen rekening waarvan u de boodschappen kunt doen.
 • U verzamelt alle papieren van uw inkomsten en vaste lasten, bankafschriften en eventuele brieven van uw schuldeisers. Heeft u een hulpverlener? Wellicht dat die u kan helpen met het verzamelen van deze papieren.
 • U geeft alle wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie zo snel mogelijk aan ons door.
 • U maakt geen nieuwe schulden.
Wie doet wat?

budgetbeheer maatwerk

WAT DOET KREDIETBANK LIMBURG?

 • Via een individuele test en intakegesprek onderzoeken we of u in aanmerking komt voor Budgetbeheer maatwerk.
 • Als u in aanmerking komt, bekijken we welke specifieke ondersteuning voor u nodig is.
 • We brengen samen met u de schulden in kaart en verwijzen u eventueel door naar schuldhulpverlening om deze op te lossen.
 • We stellen samen een budgetplan op.
 • Wij zorgen ervoor dat hiervan uw vaste lasten worden betaald.
 • We helpen u bij het aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen en belastingaangifte.
 • We ondersteunen u met begeleidingsgesprekken en coaching.

WAT DOET U?

 • U heeft een intakegesprek bij Kredietbank Limburg en doet een test om te kijken of u in aanmerking komt voor Budgetbeheer Maatwerk.
 • We stellen met u een budgetplan op: zetten alle inkomsten en uitgaven op een rij en bepalen welke vaste lasten wij voor u gaan betalen en voor welke uitgaven we gaan sparen.
 • U bent gemotiveerd om de schulden op te lossen en op termijn de regie weer over te nemen.
 • Wat u zelf kunt doen, doet u zelf.
Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. De bewindvoerder vertelt u in dit gesprek meer over beschermingsbewind. Ook vertelt de bewindvoerder wat u zelf moet doen.
Wij vragen voor u beschermingsbewind aan bij de kantonrechter. Vervolgens zult u van de rechtbank een uitnodiging ontvangen voor de zitting onderbewindstelling. Als de kantonrechter de Kredietbank Limburg benoemt tot uw bewindvoerder komt er een vervolggesprek. In dat gesprek maken we een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven en stellen op basis daarvan een budgetplan op. In dit plan staat welke van uw vaste laten wij iedere maand van uw inkomen gaan betalen. Ook staat in dit plan voor welke betalingen wij gaan reserveren (sparen) en hoeveel leefgeld u krijgt.

U kunt beschermingsbewind aanvragen als u:

18 jaar of ouder bent, en woonachtig bent in de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Kerkrade, Landgraaf of Brunssum.

Bent u bijna 18 jaar? Dan kunt u wel alvast, samen met uw wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder of voogd), beschermingsbewind aanvragen.

Heeft u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind betaald door de gemeente. Heeft u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind.

Aan Bugetbeheer Maatwerk zijn tijdens het eerste jaar geen kosten verbonden. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kan er wel een maximum inkomensgrens gelden waardoor u vanaf een bepaald inkomen toch een eigen bijdrage verschuldigd bent. Dit laten we u weten voordat we een overeenkomst met u sluiten.

Dat is geld dat u iedere week of maand op uw eigen rekening ontvangt en waarvan u de boodschappen kunt doen.

U vult een aanvraagformulier voor Beschermingsbewind in en stuurt dit ondertekend samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en eventueel uw partner naar Kredietbank Limburg, Postbus 93, 6160 AB Geleen, of via mail aan maatwerk@kblb.nl.

U kunt ons op werkdagen van 9 tot 12 uur bereiken op het volgende nummer: 045 - 560 5705.

KBL-Tessa-Bonne-131.jpg

Tessa Bonne

Medewerker Kredietbank Limburg